SIMPLE GREEN

SIMPLE GREEN ekologické čistiace a odmasťovacie prostriedky nielen pre priemysel. 

Odmastia a vyčistia aj tú najhoršiu starú špinu v oblastiach ako je: poľnohospodárstvo, automobilový priemysel, stavebníctvo, potravinársvo, upratovanie, veľkoplošné čistenie, zdravotníctvo, priemysel, lakovne, odstráňovanie ropných havárií, doprava ... domácnosť, dieľňa, záhrada.

Produkty SIMPLEGREEN